Kadiri Hüsamiler Web Sitesi.. http://www.husamiler.org tr TABİİN VE TEBE-İ TABİİN ALİMLERİN TASAVVUF VE SUFİLİK HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ !!!http://www.husamiler.org/detay.asp?icerikID=364TABİİN VE TEBE-İ TABİİN ALİMLERİN TASAVVUF VE SUFİLİK HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ !!!ZİKR HAKKINDA DELİLLERhttp://www.husamiler.org/detay.asp?icerikID=362ZİKR HAKKINDA DELİLLERRABITANIN DELİLLERİ !!!http://www.husamiler.org/detay.asp?icerikID=361RABITANIN DELİLLERİ