Kadiri Hüsamiler Web Sitesi.. http://www.husamiler.org tr Padişahların Mensup Olduğu Tarikatlar: SULTANDAN EVLİYA OLUR MU?http://www.husamiler.org/detay.asp?icerikID=355Padişahların Mensup Olduğu Tarikatlar: SULTANDAN EVLİYA OLUR MU?ERKEKLERiN KÜPE TAKMASI HARAM MIDIR ?http://www.husamiler.org/detay.asp?icerikID=344Tarihten ve fıkıhtan bilgiler..FATİH'İN ADAM YETİŞTİRME METODU?http://www.husamiler.org/detay.asp?icerikID=330FATİH’İN ADAM YETİŞTİRME METODU?ŞEHİTLİK: UĞRUNA CAN VERİLECEK DEĞERLERhttp://www.husamiler.org/detay.asp?icerikID=321BÜTÜN İSLAM ŞEHİTLERİNİN VE ÇANAKKALE ANISINA ŞEHİTLİK HAKKINDA BİLGİLER..