Kadiri Hüsamiler Web Sitesi.. http://www.husamiler.org tr Kur'an ve Sünnet'e Göre Tevessülhttp://www.husamiler.org/detay.asp?icerikID=350Kur'an ve Sünnet'e Göre Tevessülİtirazların Tutarsızlığı Açısından Tevessül Meselesihttp://www.husamiler.org/detay.asp?icerikID=349İtirazların Tutarsızlığı Açısından Tevessül MeselesiHz. Ömer'in (ra) Tevessülü - Sahih Kaynaklardanhttp://www.husamiler.org/detay.asp?icerikID=336Hz. Ömer'in (ra) Tevessülü - Sahih KaynaklardanMağfiret Vesilesi Şefaathttp://www.husamiler.org/detay.asp?icerikID=320Siraceddin Önlüer | Semerkand Dergisi Ocak 2011Yüzü Suyu Hürmetinehttp://www.husamiler.org/detay.asp?icerikID=319Elvida Ünlü | Semerkand Dergisi Temmuz 2005O'nun Şefaatine Dualarla Ulaşmakhttp://www.husamiler.org/detay.asp?icerikID=318Bilal Demirsoy | Semerkand Dergisi Ağustos 2001Vesile Caiz midir?http://www.husamiler.org/detay.asp?icerikID=285Vesîle Caiz midir? - İhsan Şenocak HocaVesile ve Tevessül Nedir?http://www.husamiler.org/detay.asp?icerikID=225Vesile ve Tevessül Nedir?Vesile ve Tevessül - Kuran ve Sünnette..http://www.husamiler.org/detay.asp?icerikID=167Oysa aynı mevzular İslâm'ın ilk asırlarında da söz konusu olmuş ve İslâm alimleri bu konuları kesin olarak çözmüşler, Kur'an ve Sünnette dayanarak gerekli cevabı vermişlerdir.Tevessül ve Vesilehttp://www.husamiler.org/detay.asp?icerikID=122Ehli sünnet dışı fırkalar tarafından çok çarpıtılan Tevessül ve Vesile hakkında ayet ve hadisler ışığında faydalı bir makale..