Kadiri Hüsamiler Web Sitesi.. http://www.husamiler.org tr Vird ve Zikrin Önemi!http://www.husamiler.org/detay.asp?icerikID=307Vird ve Zikrin önemi ayet ve hadisler ışığında değerli bilgiler eşliğinde sunulmuştur..İzinsiz Zikir Olur mu?http://www.husamiler.org/detay.asp?icerikID=259Bir şeyhe intisâb etmeksizin ve ondan izin almaksızın zikir ve fikirde bulunmak, evrâd-ı şerife okumak caiz midir?Zikrin Faydaları - Geniş Tafsilat!http://www.husamiler.org/detay.asp?icerikID=234Ayet ve hadisler ile geniş bir açıklama içeren yazı dosyası..Virdi Olmayanın Varidi Olmaz!http://www.husamiler.org/detay.asp?icerikID=161Zikir ve vird konusunda yazılmış güzeş bir yazı...Kalbin temizliği zikirle olur...http://www.husamiler.org/detay.asp?icerikID=70Kalbin temizliği zikirle olur hakkında...Hz.Ebubekir'e (ra) İlk zikir talimatı..http://www.husamiler.org/detay.asp?icerikID=64Nakşibendiliğin piri Hz.Ebubekir'e (ra) İlk zikir talimatı..Letaif zikir, vesvese, bir Kamil Mürşid!http://www.husamiler.org/detay.asp?icerikID=13Letaif zikir, vesvese, bir Kamil Mürşid!